WONINGCORPORATIES

Als woningcorporatie ontwikkelt en beheert u serie-gebouwde woningen. En u wilt ze efficiënt onderhouden. Ook voor de bewoners van een woonwijk of appartementencomplex is het van groot belang dat het onderhoud snel wordt uitgevoerd en goed wordt georganiseerd. Taken Schilderwerken beseft zich als geen ander dat onderhoud van binnen- en buitenschilderwerk een belangrijke post is in uw totale onderhoudsbudget. Wij werken op basis van reële planningen en duidelijke afspraken.

MEER-JAREN-ONDERHOUD ONDER GARANTIE

U kunt kiezen voor meer-jaren-onderhoud volgens ons Projectbeheerplan®. Binnen dit beheerplan doen wij een nulmeting van de staat waarin uw onroerend goed verkeert én brengen we uw wensen en eisen voor de komende jaren nauwkeurig in kaart. Ook hier geldt dat we een nauwkeurige diagnose stellen. Op basis van de analyse hiervan adviseren we welke werkzaamheden nodig zijn om alles in de gewenste staat te brengen en te houden.

PRESTATIEOVEREENKOMST

In de prestatieovereenkomst heeft u de zekerheid en waarborg voor het gewenste onderhoud.

TOTAALONDERHOUD

In samenwerking met geselecteerde partners biedt Taken Schilderwerken de mogelijkheid van een Totaalpakket op het gebied van onderhoud, beheer en renovatie. Dit totaalpakket omvat – uiteraard naast onze schilderwerken – onder meer bouwkundige werkzaamheden.